Poradnik prawny
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

Niniejsza strona ma na celu przedstawienie i uporządkowanie uregulowań prawnych istotnych dla postępowania w sprawie nieletnich, wyjaśnienie podstawowych instytucji proceduralnych, a także zwrócenie uwagi na naczelne prawa i obowiązki procesowe osoby nieletniej.

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek
tel:
22 499-33-22
email: